Parkeernormen, een ingewikkeld vraagstuk. Met welke norm ga je werken? Nul, 0,2 of 1,7?
Welke rollen spelen beschikbare ruimte, (elektrische-) deelmobiliteit, openbaar vervoer, de politieke kleur van het college, toegankelijkheid? Hoe geef je beleid vorm en hoe borg je afspraken?

Eén ding is zeker: doorgaan zoals we altijd al deden, dat kan niet. Dat past niet. Tijdens het Seminar Passende Parkeernormen krijg je inzicht in de mogelijkheden die er zijn. 


Voor wie
Dit seminar is belangrijk voor project- en gebiedsontwikkelaars, planologen, MCD'ers, architecten, stedenbouwkundigen,stadsontwikkelaars, beleidsmedewerkers parkeren en mobiliteitsdeskundigen.


Seminar

Op 12 december ga je naar een super interessant seminar over Passende Parkeernormen op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Waarvan de aftrap wordt verzorgd door Rijksadviseur Daan Zandbelt.

Het programma is in samenwerking met Rijkswaterstaat, Erasmus Universiteit en de Master City Developer samengesteld.

Kortweg komt het er op neer dat als we op de huidige voet verder blijven gaan, Nederland straks verstopt is. Dan kunnen we geen kant meer op met alle auto’s. Dan is de stad niet meer leefbaar en het milieu krijgt klap op klap. Inzoomen op passende parkeernormen, inzetten op e-mobiliteit en delen. Dat is de toekomst.

Toekomst nog geen werkelijkheid
Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je mensen uit de auto als er in het gebied weinig of slecht OV is? Wat heb je nodig en hoe overleef je de komende jaren als de toekomst nog geen werkelijkheid is?

Daarover praten we op dit seminar. “Het is uitvinden de komende jaren”, zegt dagvoorzitter Helma Born. “Iedereen worstelt met hetzelfde vraagstuk. We moeten project-specifiek werken; een standaard oplossing is er niet.” En je hoort keynotes van Giuliano Mingardo (Erasmus Universiteit), Martien Das (Rijkswaterstaat) en van Maaike de Wit (Straatman Koster advocaten.


Stellingen
Na de pauze is het tijd voor een panelgesprek. Met stevige stellingen onder leiding van Helma Born.  
Wat vind je van de stelling dat delen niet de toekomst heeft? Mee eens? En wat betekent dat voor de bereikbaarheid van je wijk? En het milieu?
Of hoe kijk jij aan tegen de stelling dat bouwen met een lage parkeernorm de flexibiliteit beteugelt? Praat mee, luister en leer.