SPREKERS

Daan Zandbelt

Zandbelt is Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, en als zodanig onderdeel van het College van Rijksadviseurs (CRa). In deze rol adviseert hij de rijksoverheid, gevraagd en ongevraagd, op ruimtelijke vraagstukken en de rol van het rijk daarin.

Daarnaast is Daan als architect, stedenbouwkundige en partner verbonden aan De Zwarte Hond, een bureau voor architectuur en stedenbouw met vestigingen in Rotterdam, Groningen en Keulen. Vanuit Rotterdam, werkt hij en zijn team aan complexe stedelijke projecten die variëren van regionale structuurvisies tot precieze ruimtelijke stedenbouwkundige en architectonische interventies.

Helma Born

Helma Born is programmadirecteur MCD en directeur advies bij Procap: “Mijn passie? Samen werken aan de inclusieve en duurzame ontwikkeling van stad en ommeland. Met alle betrokkenen nadenken over en vormgeven aan haalbare programma’s, visies en zorgvuldig vormgegeven ruimte.


Hoe ik dat doe? Niet door te ‘polderen’, maar door partijen met elkaar te verbinden door hen te wijzen op elkaars kwaliteiten en gedeelde verantwoordelijkheden. Die verbindingen leveren energie, inzichten en waardevolle ideeën op waarmee zelfs ingewikkelde opgaven zoals wonen of werken in een gebied met weinig parkeerplaatsen en het aanbieden van deelmobiliteit behapbaar worden. Daarom vind ik dit seminar ook zo belangrijk. Samen met verschillende partijen bespreken we hoe we normen passend kunnen krijgen, met aandacht voor alle belangen en stakeholders. Een mooie uitdaging!”

Martien Das 

Das is adviseur duurzame mobiliteit bij Rijkswaterstaat en noemt zichzelf de deelauto-fluisteraar. Het behoeft geen uitleg dat zij een grote passie heeft voor duurzame mobiliteit. Wat Das betreft kunnen de ontwikkelingen niet snel genoeg gaan en stappen we bij voorkeur morgen allemaal over op gedeelde, schone mobiliteit.
De fluisteraar laat een aantal cijfers zien die de urgentie weergeven.
“De prognose van PBL/CBS is dat er tot 2035 circa 1 miljoen inwoners bij komen. Waarvan er 750.000 in steden en randgemeenten zullen wonen. Nu al zijn er 8,5 miljoen auto’s en als we niets veranderen dan moet je tot 2035 ruimte vinden voor 500.000 extra auto’s, op de wég en parkeren.”

Maaike de Wit 

De Wit is vastgoedadvocaat  bij Straatman Koster en gespecialiseerd in gebieds-/projectontwikkeling en ruimtelijke ordening. “Niemand zit op parkeren te wachten. Het kost geld, het is niet goed voor het milieu, we kunnen de ruimte op een andere manier goed gebruiken, et cetera. We zouden parkeren graag in het buitengebied geregeld hebben.
Maar hoe doet je dat? Hoe geef je je beleid vorm en hoe borg je juridisch de afspraken? Dat wil ik graag bespreken met het publiek.”

Dr. Giuliano Mingardo

Mingardo is Senior Researcher Transport Economics aan de Erasmus Universiteit. Hij is huiverig voor de consequenties van de huidige trend. “We hanteren een zeer lage parkeernomen zonder te weten of ons te realiseren wat de consequenties kunnen zijn in de toekomst.”
Er zijn drie factoren volgens Mingardo die ons bijna forceren lage parkeernormen te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen:

  1. de enorme druk op de woningmarkt
  2. de huidige verkeerinfra (wegen en ov) is meestal niet in staat de extra woningen te absorberen. Met andere woorden: meer woningen = meer parkeren = meer auto’s en de wegen zijn te klein, dus alle verkeersmodellen worden rood
  3. de trend rond duurzame mobiliteit (deelmobiliteit, micromobiliteit, MaaS…) wordt gebruikt (of misbruikt) door projectontwikkelaars om minder parkeren aan te leggen en dus veel geld te sparen

“Ik noem deze factoren the perfect storm”, vervolgt Mingardo. “Maar ik dring er op aan dat we flexibel blijven zodat we kunnen bijschakelen als de uitwerking in de toekomst anders blijkt dan we nu denken.” 

 

PANELLEDEN

 

Hans-Hugo Smit
Hans Hugo is gebiedsmarketeer bij BPD Gebiedsontwikkeling

 

 

 

Ananda Groag
Ananda richt zich op gedeelde, slimme en duurzame mobiliteit bij REFRAME

 


 

Esther van der Meer
Esther is Managing Director bij Parkmobile